Maureen Jade Paglingayen

19. Graduating. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.