Maureen Jade Paglingayen

Maureen Jade Mallari Paglingayen

19. Graduating. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.